{"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/iupspvn53/up/615bfd0686844_1920.png","height":70}
 • Giới thiệu về trường
 • Khối cấp 1
 • Khối cấp 2 3
 • Thông tin trường học
 • Facebook
 • {"google":["Raleway","Lato","Open Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/iupspvn53%2Fup%2F615992c2927b2_1920.png","height":36}
 • Giới thiệu về trường
 • Khối cấp 1
 • Khối cấp 2 3
 • Thông tin trường học
 • Facebook
 • We Are

  KOREA GLOBAL SCHOOL

  KOREA GLOBAL SCHOOL

  Tiếng Vang“ tạo ra  đồng cảm, đồng cảm tạo ra  phản ứng, phản ứng tạo ra thay đổiSư thay đổi là sức mạnh để biến đổi thế giới và là nguồn dinh dưỡng cho mai sau. Thay đổi là sức mạnh để biến đổi thế giới và nuôi dưỡng cho mai sau

  Tiếng Vang“ là phương pháp giao tiếp giữa học sinh giáo viên phụ huynh học sinh và xã hội để động viên, bao bọc, che chở lẫn nhau.

  Our Story

  KOREA GLOBAL SCHOOL STORY

  Với mục tiêu giáo dục "Đào tạo nhân tài toàn cầu toàn diện về thể chất, có năng lực và nhân cách đúng đắn", chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến một môi trường giáo dục hạnh phúc mà ở đó tất cả các gia đình ở KGS đều hài lòng với mục tiêu học tập vui vẻ và nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng của học sinh.

  TRƯỜNG TIỂU HỌC CƠ SỞ

  KOREA GLOBAL SCHOOL

  Tập trung vào việc nuôi dưỡng thói quen và năng lực cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và học tập của học sinh để có nhân cách đúng đắn.

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

  KOREA GLOBAL SCHOOL

  Tập trung vào việc nuôi dưỡng năng lực cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và học tập của học sinh, nuôi dưỡng nhân cách đúng đắn và phẩm chất của thị dân dân chủ.

  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  KOREA GLOBAL SCHOOL

  Tập trung vào việc phát triển tư chất của một thị dân dân chủ giao tiếp với thế giới và khai thác con đường phù hợp với năng lực của học sinh.

  Our Teachers

  CÁC GIÁO VIÊN

  Là một trường học mở ra với mong muốn thành công của học sinh, một trường học mang bản sắc riêng đưa học sinh đến thành công cùng với phụ huynh tìm kiếm tương lai phát triển của học sinh ươm mầm cac thông qua giáo dục cá tính, giáo dục hoạt động và giáo dục tài năng, chúng tôi muốn nuôi dưỡng nhân cách của học sinh.

  Mỗi học sinh đều được chúng tôi trân trọng và cố gắng tốt nhất có thể để học sinh đều có nhân cách tốt, tài năng vượt trội và luôn đi đầu trong tương lai.

  KGS HANOI 

  HỎI ĐÁP THỦ TỤC NHẬP HỌC

  HỌ TÊN

  SỐ ĐIỆN THOẠI

  Email

  KAKAO TALK ID

  HỌ TÊN HỌC SINH/ NGÀY THÁNG NĂM SINH

  LỚP HỌC DỰ KIẾN / TÊN TRƯỜNG HỌC HIỆN TẠI

  NỘI DUNG CÂU HỎI

  Submit

  KGS HCMC

  HỎI ĐÁP THỦ TỤC NHẬP HỌC

  HỌ TÊN

  SỐ ĐIỆN THOẠI

  Email

  KAKAO TALK ID

  HỌ TÊN HỌC SINH/ NGÀY THÁNG NĂM SINH

  LỚP HỌC DỰ KIẾN / TÊN TRƯỜNG HỌC HIỆN TẠI

  NỘI DUNG CÂU HỎI

  Submit

  Contact

  Korea Global School là trường quốc tế tư nhân đầu tiên được chính phủ Việt Nam cấp phép chính thức từ trường mẫu giáo đến trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và thành lập vào tháng 8 năm 2020. Mong quý phụ huynh học sinh sẽ dành nhiều sự quan tâm và yêu mến .

  Chúng tôi đang chờ đợi liên lạc của phụ huynh sẽ tin tưởng và giao phó cho trường Korea Global School

  Chúng tôi luôn chào đón các ý kiến và câu hỏi.

    Tel.  +84 904 065 959 KGS HANOI  

    Tel.  +84 7 6769 6918 KGS HCMC

     E-mail.  kgshanoi@kgs.edu.vn

       E-mail. kgshcmc@kgs.edu.vn

      KGS HANOI -  location

      KGS HCMC - 1 CAMPUS  location

      KGS HCMC - 2 CAMPUS  location

  {"google":["Raleway","Lato","Open Sans","Noto Serif","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Open Sans","Noto Serif","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  간편하게 만드는 무료 홈페이지 큐샵
  시작하기